Salah satu sudut di Kedai Sirih Merah

Saya saat di Kedai Sirih Merah

Salah satu sudut di Kedai Sirih Merah